מדיניות פרטיות באתר Usa-Visa

אתר "Usa-Visa" מכבד את פרטיות הגולשים באתרו ורואה בשמירה על פרטיות זו כמטרה חשובה וערכית. להלן, נפרט בקצרה מהי מדיניות הפרטיות של אתרנו, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו, וכיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.

כאשר הנכם נרשמים לאתרנו או מפרסמים בו תוכן כלשהו, הנכם מתבקשים להזין מידע מסויים כגון שמכם , כתובת הדוא"ל שלכם ופרטים מזהים נוספים הנשמרים באתרנו.

אתר "Usa-Visa" מתחייב לא למסור לצד שלישי כתובות דואר אלקטרוני ו/או פרטים אחרים שנמסרו לו ע"י משתמשי האתר, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות החוק. אתר "Usa-Visa" רואה בעצם הרישום להצעות עבודה כמתן הסכמה להעביר את המידע הרשום למציעי עבודה ו/או גורמים אחרים אשר לדעתנו עשויים למצוא עניין בפניית הגולש.

כמו כן, אתרינו שומר לעצמו את הזכות, בעצמו ו/או תוך שיתוף פעולה ו/או באמצעות שותפיו העסקיים לשלוח למשתמשי האתר אשר נתנו הסכמתם לכך, או בהתאם לכל דין חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעל האתר, לרבות פעילויות הקשורות עם שותפיו עסקיים. במידה ואינכם מעוניינים לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכלו להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשו כן, נחדול משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, אתר "Usa-Visa" שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור קשר עם המשתמשים בקשר לחשבונם ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.

אתר "Usa-Visa" נוקט באמצעים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים, למעט מידע שנמסר לשם פרסומו. עם זאת, אין לנו דרך להבטיח כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של האתר.

על כן, פרט למידע פיננסי הנמסר בעת רכישת שירותים ו/או טובין מהאתר עצמו, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והנכם נדרשים להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה.

אתר "Usa-Visa" משתמש בטכנולוגיות קיימות כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה אינן מספקות אבטחה הרמטית. לאור זאת, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים, בכל מדור ו/או שטח באתר ו/או שטח המקושר אליו ולרבות במדור "ויזות ואישורים" הנה על אחריותכם בלבד. אתר "Usa-Visa" לא יהיה אחראי בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לבעל האתר.

הנכם נדרשים להימנע מלשלוח כל דואר אלקטרוני מסחרי ו/או פרסומי לכל אדם אחר שפרטי הדואר האלקטרוני שלו מוצגים באתר לרבות ב"לוח חיפוש שותפים" ולהימנע מלעשות כל שימוש אחר בפרטים אלה ו/או בפרטים אישיים אחרים של אותו אדם, לרבות שימוש מסחרי, אלא למטרה שאליה נמסרו.


עוד על מדיניות הפרטיות של האתר תוכלו לקרוא בתקנון האתר.